Blue Flower

Deze quiz is eenvoudig van opzet. Er zijn twee kandidaten die elk bijvoorbeeld 12 vragen moeten oplossen. De vragen zijn door de ander speciaal voor hen bedacht. De vragen worden om en om gesteld. Maar er meer. De vragen zijn bedacht door iemand die niet in het vakgebied zit van de ander. Hieruit volgt dat men zich helemaal moet inleven in de gedachtenwereld en de expertise van de ander om interessante vragen te stellen. Als de vraag goed is beantwoord krijgt de kandidaat één punt er bij. Als de vraag fout wordt beantwoord krijgt de vragensteller de punt. Maar als de vraag fout is beantwoord dan wordt de vraag aan het publiek gesteld. De persoon uit het publiek of de kijkers thuis die het antwoord goed heeft die krijgt een mooie prijs. Als de vraag te moeilijk is en er komt geen correct antwoord van het publiek dan verliest de vragensteller een punt. 

Water Nymphen

De jury van deze Vrienden Quizz is het publiek thuis dat live kan reageren, meespelen en antwoorden. Omdat het publiek interactief kan meespelen is er een App nodig om alle gegevens te kanaliseren. Hieruit volgt wel dat alle antwoorden dienen te bestaan uit slechts één woord. Deze quiz kan worden gehouden met kandidaten die uit verschillende gelederen van de maatschappij komen. Omdat de vragen worden bedacht voor de ander, moet men zich eerst inleven in die ander. Is het antwoord te makkelijk dan krijgt de ander zonder inspanning veel punten, is de vraag te moeilijk dan gaat het publiek er mee vandoor.

Feitelijk spelen de beide kanddaten steeds tegen het publiek, want het publiek bepaalt of de vraag correct is of niet.

Variaties op dit thema

Iemand kan een aantal vragen bedenken over een bepaald onderwerp, zonder dat hij met zijn eigen  tegenkandidaat speelt. Dan mag iemand uit het publiek de uitdaging aangaan en de vragen beantwoorden. Ook hier is de jury weer het publiek en bij foute antwoorden kan iemand uit het publiek een prijs krijgen en als de vragen te moeilijk zijn kan hij zelf zijn punten verspelen.

Verschillen in niveau's

Twee vrienden spelen samen een quiz op tv. Ze spelen tegen elkaar èn tegen het publiek. En daarbij is het publiek zowel de jury als ook de onverwachte tegenkandidaat. Een of andere Griekse God of Godin op een paard
Tenslotte, als de vraag te moeilijk is dan komt het publiek in actie en dan komt een deel van de prijs bij het publiek. Het is een gezellige quiz waarbij alle vragen speicaal bedacht zijn voor die ene speciale tegenkandidaat. En toch blijft er een gezonde concurrentie, want als de vragen niet correct zijn of te moeilijk dan grijpt het publiek in. 

voorbeeld

Twee kandidaten, ze kennen elkaar van de middelbare school. Een werd makelaar en heeft interesse in Griekse mythologie, de ander is arts in het ziekenhuis. Om vragen te bedenken moet de arts plotseling zich gaan verdiepen in Griekse verhalen en de makelaar mag vragen bedenken voor de arts. Zijn de vragen te makkelijk dan wint de ander, zijn de vragen te moeilijk dan wint het publiek.  

Productiekosten

Omdat de aardigheid van dit programma zit in hetDionysus & Ariadne feit dat twee mensen met verschillende ontwikkeling zich hebben ingespannen om iets te weten te komen over het vakgebied of de interesse van de ander is er geen hoog buget nodig voor een decor. De sfeer is gemoedelijk. De quiz blijft spannend omdat de prijs die gewonnen kan worden ook naar het publiek kan gaan als de vraag fout is of onbeantwoord blijft. 

Het is wel belangrijk dat de spelleider de vragen begrijpt en de antwoorden kent. Het moet dus wel iemand zijn met een grote algemene kennis.

Informatie over de rechten voor dit programma kunnen is op te vragen bij de redactie van TV-Zero.

vanhetgoor 

Een typo gevonden? Selecteer het a.u.b. en toets Ctrl + Enter
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.