Blue Flower

Deze rubriek op TV-Zero is een mogelijjkheid om Uw concept voor een nieuw tv-format te publicerern. Want volgens de wet is de eerste die het publiceert ook de rechthebbende. Daarom is het dan beschermd, vervolgens mag iedereen dan met dat idee aan de slag. Dat wil zeggen zodra de kassa heeft gerinkeld. 

Add a comment