Blue Flower

Op dit moment zijn er geen vacatures bij TV-Zero. Als er wel mensen worden gezicht dan staat dat onder het kopje "Werving & Selectie" en kan op de site een formulier worden ingevuld, maar omdat er geen mensen nodig zijn heeft het ook geen zin om te reflecteren. 

Add a comment