Blue Flower

Ons Dorp

social media and ecommerceTegenwoordig zijn er veel mensen op de Sociale Media, maar de TV doet daar niets mee. Met dit programma kan de gewone klassieke televisie gebruikt worden als ware het een onderdeel van het social network. Het programma is eenvoudig van opzet. Met de camera op de schouders worden mensen bezocht ditpraten over hun dagelijkse beslommeringen. Anderen kunnen aan de hand van de uitzending weer reageren. Er is echter een groot verschil met de social media; dit is televisie, dit is voor iedereen om te aanschouwen. Er zijn meerdere programma's op televisie waar gewone mensen hun zegje mogen doen, maar hier is het mogelijk dat anderen er weer op inspelen. Er ontstaat een polemiek. Door de wekelijkse uitzending ontstaat er een vorm van communicatie waarbij de kijkers betrokken worden in het verhaal. Het worden bekende Nederlanders, sterker nog; het worden bekenden!

Dit programma wijkt af van 'Man Bijt Hond' omdat er geen excuses worden gezocht om bij mensen binnen te vallen. sociale medium - Ons DorpHeel Nederland wordt behandeld alsof het slechts een dorp is waar iedereen elkaar ken en waar iedereen op iedereen kan reageren.

De kosten.

Dit programma is goedkoop om te maken, een kleine redactie isa voldoende. De meeste beelden kunnen worden opgenomen met eenvoudige apparatuur bij de mensen thuis. De redactie is noodzakelijk om te voorkomen dat er excessen ontstaan of dat mensen afgaan. Dit moet worden voorkomen. Daarom wordt alles eerst geredigeert.

 

Een typo gevonden? Selecteer het a.u.b. en toets Ctrl + Enter
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.