Blue Flower

In de boekenkast staat een boek dat jaren geleden van iemand is geleend. Maar er is vergeten het boek terug te geven. Met 'Schoon Schip" is er de mogelijkheid om weer in het reine te komen met de uitlener. Dit tv-programma kan met recht worden genoemd als de opvolger van: "Het Spijt Me!"

Er was een roddel verspreid over iemand en niemand weet wie dat gedaan heeft. De roddel had kwalijke gevolgen voor iemand. Na verloop van jaren gaat het toch knagen, middels "Schoon Schip" kan er een opening komen. Dit tv-programma is de èchte opvolger van "Het Familie Diner!"

Soms kan iets jarenlang onuitgesproken blijven, het onderwerp is te precair of men heeft het er liever niet over. Met de camera er bij en voor de oog van heel het volk is het soms makkelijker om zaken te bespreken. Dan is het  mogelijk dat er met het verleden gebroken moet worden. 

Dit tv-format wijkt af van bestaande programma's over familie ruzies en "Het Spijt Me" omdat het hier niet alleen tot doel heeft om mensen bij elkaar te brengen en ruzies uit te praten, maar om gedane zaken af te sluiten. Over en uit en het Heilige Kruis ná!

Emotie-TV, Real Life, etc. 

 

NLbanner

Een typo gevonden? Selecteer het a.u.b. en toets Ctrl + Enter
The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.