Blue Flower

Dit is geen idee voor een totaal nieuw tv-programma maar een nieuw deel van een bestaand programma. Er zijn beginnende artiesten die nog moeten zoeken naar een maatschappij die hun nieuwe CD wil produceren. Dit kost veel geld en daardoor zijn beginnende artiesten altijd aan de heidenen overgeleverd en zitten ze in de val.

Als het publiek kan investeren in een artiest, geld kan bijdragen voor het opzetten van een publiciteitscampagne, de huur van de studio, ontwerp van de CD-hoes etc. dan kan een talentvolle artiest eigen baas blijven, dan heeft hij honderden of duizenden financiers. Als het nieuwe album goed verkoopt is de kans zeer groot dat er geld overblijft om de investeerders terug te betalen. Als de CD niet verkoopt dan heeft iedereen maar een klein bedrag verloren. Hierdoor is het mogelijk om de risico's te verkleinen.

Business, Investering, Crowdfunding, Idee voor programma-onderdeel, etc.

Add a comment

Dit is een nieuw concept voor een tv-kwis. Er zijn kandidaten. Twee, drie of vier. Er zijn per ronde bijvoorbeeld tien vragen en als een kandidaat bijvoorbeeld drie antwoorden goed heeft dan mag hij zelf een vraag stellen aan alle andere kandidaten. Het zijn ad-hoc vragen en deze zijn bedacht door de kandidaat. Alle spelers zijn in eerste instantie gelijkwaardig. Er is ook geen niveau verschil tussen de Quizmaster en de kandidaat. Het is wel essentieel dat de vraag goed geformuleerd moet zijn en dat er snel bewijzen zijn in beschikbare boeken. Als geen kandidaat de vraag niet weet op te lossen dan is de vraag voor het (zaal) publiek. De kwis-kandidaten voor de volgende uitzending komen uit het publiek dat een of meerdere vragen goed heeft beantwoord. Elk goed antwoord levert een punt op, elke goede vraag levert óók een punt op, maar een vraag die niet juist is gesteld kost twee punten. Vragen die on-line niet voldoende positieve reacties opleveren of van het studio-publiek moeten worden afgekeurd. Dus te moeilijke vragen stellen heeft geen zin, dat levert geen punten op. 

De vragen kunnen niet vooraf gegaan worden door een filmpje omdat dit de indruk zou verstoren dat de vraag spontaan komt.

Als de redactie een vraag moet controleren kan er even uit worden gegaan voor reclame. Hierdoor blijft de kijker in spanning en in afwachting op de afloop bij de tv zitten. 

Sommige vragen worden dus niet in de zelfde uitzending beantwoord, dat zijn de vragen waarop de kandidaten geen antwoord wisten. De kijken moet de volgende uitzending zien om achter het antwoord te komen, of hij kan dit thuis opzoeken en het antwoord insturen. Misschien zit hij dan de volgende keer in het publiek, of bij de kandidaten. 

Live Quizz, Ad Hoc, Intelligent, real time, etc.

Add a comment

In de boekenkast staat een boek dat jaren geleden van iemand is geleend. Maar er is vergeten het boek terug te geven. Met 'Schoon Schip" is er de mogelijkheid om weer in het reine te komen met de uitlener. Dit tv-programma kan met recht worden genoemd als de opvolger van: "Het Spijt Me!"

Er was een roddel verspreid over iemand en niemand weet wie dat gedaan heeft. De roddel had kwalijke gevolgen voor iemand. Na verloop van jaren gaat het toch knagen, middels "Schoon Schip" kan er een opening komen. Dit tv-programma is de èchte opvolger van "Het Familie Diner!"

Soms kan iets jarenlang onuitgesproken blijven, het onderwerp is te precair of men heeft het er liever niet over. Met de camera er bij en voor de oog van heel het volk is het soms makkelijker om zaken te bespreken. Dan is het  mogelijk dat er met het verleden gebroken moet worden. 

Dit tv-format wijkt af van bestaande programma's over familie ruzies en "Het Spijt Me" omdat het hier niet alleen tot doel heeft om mensen bij elkaar te brengen en ruzies uit te praten, maar om gedane zaken af te sluiten. Over en uit en het Heilige Kruis ná!

Emotie-TV, Real Life, etc. 

Add a comment