Blue Flower

Deze quiz is eenvoudig van opzet. Er zijn twee kandidaten die elk bijvoorbeeld 12 vragen moeten oplossen. De vragen zijn door de ander speciaal voor hen bedacht. De vragen worden om en om gesteld. Maar er meer. De vragen zijn bedacht door iemand die niet in het vakgebied zit van de ander. Hieruit volgt dat men zich helemaal moet inleven in de gedachtenwereld en de expertise van de ander om interessante vragen te stellen. Als de vraag goed is beantwoord krijgt de kandidaat één punt er bij. Als de vraag fout wordt beantwoord krijgt de vragensteller de punt. Maar als de vraag fout is beantwoord dan wordt de vraag aan het publiek gesteld. De persoon uit het publiek of de kijkers thuis die het antwoord goed heeft die krijgt een mooie prijs. Als de vraag te moeilijk is en er komt geen correct antwoord van het publiek dan verliest de vragensteller een punt. 

Water Nymphen

De jury van deze Vrienden Quizz is het publiek thuis dat live kan reageren, meespelen en antwoorden. Omdat het publiek interactief kan meespelen is er een App nodig om alle gegevens te kanaliseren. Hieruit volgt wel dat alle antwoorden dienen te bestaan uit slechts één woord. Deze quiz kan worden gehouden met kandidaten die uit verschillende gelederen van de maatschappij komen. Omdat de vragen worden bedacht voor de ander, moet men zich eerst inleven in die ander. Is het antwoord te makkelijk dan krijgt de ander zonder inspanning veel punten, is de vraag te moeilijk dan gaat het publiek er mee vandoor.

Feitelijk spelen de beide kanddaten steeds tegen het publiek, want het publiek bepaalt of de vraag correct is of niet.

Variaties op dit thema

Iemand kan een aantal vragen bedenken over een bepaald onderwerp, zonder dat hij met zijn eigen  tegenkandidaat speelt. Dan mag iemand uit het publiek de uitdaging aangaan en de vragen beantwoorden. Ook hier is de jury weer het publiek en bij foute antwoorden kan iemand uit het publiek een prijs krijgen en als de vragen te moeilijk zijn kan hij zelf zijn punten verspelen.

Verschillen in niveau's

Twee vrienden spelen samen een quiz op tv. Ze spelen tegen elkaar èn tegen het publiek. En daarbij is het publiek zowel de jury als ook de onverwachte tegenkandidaat. Een of andere Griekse God of Godin op een paard
Tenslotte, als de vraag te moeilijk is dan komt het publiek in actie en dan komt een deel van de prijs bij het publiek. Het is een gezellige quiz waarbij alle vragen speicaal bedacht zijn voor die ene speciale tegenkandidaat. En toch blijft er een gezonde concurrentie, want als de vragen niet correct zijn of te moeilijk dan grijpt het publiek in. 

voorbeeld

Twee kandidaten, ze kennen elkaar van de middelbare school. Een werd makelaar en heeft interesse in Griekse mythologie, de ander is arts in het ziekenhuis. Om vragen te bedenken moet de arts plotseling zich gaan verdiepen in Griekse verhalen en de makelaar mag vragen bedenken voor de arts. Zijn de vragen te makkelijk dan wint de ander, zijn de vragen te moeilijk dan wint het publiek.  

Productiekosten

Omdat de aardigheid van dit programma zit in hetDionysus & Ariadne feit dat twee mensen met verschillende ontwikkeling zich hebben ingespannen om iets te weten te komen over het vakgebied of de interesse van de ander is er geen hoog buget nodig voor een decor. De sfeer is gemoedelijk. De quiz blijft spannend omdat de prijs die gewonnen kan worden ook naar het publiek kan gaan als de vraag fout is of onbeantwoord blijft. 

Het is wel belangrijk dat de spelleider de vragen begrijpt en de antwoorden kent. Het moet dus wel iemand zijn met een grote algemene kennis.

Informatie over de rechten voor dit programma kunnen is op te vragen bij de redactie van TV-Zero.

vanhetgoor 

Add a comment

Discussieprogramma

Dit is een nieuw concept voor een bijzonder  soort discussieprogramma. Het essentiële verschil met andere programma's is dat hier de persoon waar mee gesproken wordt niet zijn eigen standpunt verdedigd, maar het standpunt van de tegenpartij. De discussie kan tussen twee personen worden gehouden, of een persoon tegenover een zaal met tegenstanders. Het doel is dus dat men in de schoenen gaat staan van de ander. Men verdedigt de standpunten waar men anders nooit achter staat.een stock-foto van discussiërende mensen, let er  op dat het multicultureel is.

Variaties

Er is de mogelijkheid om een persoon tegenover een groep te plaatsen, er is dan een neutrale discussieleider die geen stelling neemt. Een andere variatie is een persoon tegenover een andere persoon. Mogelijk neemt slechts een persoon hiervan de uitgangspunten van de ander, mogelijk nemen beide discussiepartners de uitgangspunten van de ander. Ook hier is de presentator neutraal. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bekende debater te vragen die dan steeds weer elke week anderen tegenover zich treft. Hierbij neemt steeds de bekende 'selebrety' debater een vooraf opgeleg standpunt in, of moet hij dat verdedigen. De mogelijkheid bestaat dat dan de bekende debater een stelling moet verdedigen waar hij nooit achter zou kunnen staan. 

 

Add a comment

Nieuw TV Concept: Junk TV

Het is zowel simpel als ook ongelooflijk dat het tot 2017 heeft moeten duren voordat dit programma bedacht kon worden. Het is boeiend, het is langdurig en elke dag is het volkomen nieuw. Kort samengevat staan er in vijf tot tien huiskamers / keukens / slaapkamers camera's opgesteld die net als bij 'Big Brother' en 'Utopia' alles vastleggen, alleen achter dit tv-format zit geen verhaal. Het beeld beweegt, en meer niet. De mensen spreken met elkaar, kijken tv, ze eten en vallen in slaap. Maar de camera legt alles vast. De kijker krijgt afwisselend de beelden te zien uit willekeurige huiskamers zonder dat er een script is. Er is geen doel anders dan de kijker deelgenoot maken van het leven van de mensen die bekeken worden. 

Doel van de uitzending

Er zijn in Nederland mensen die 'Days of Our Lives' niet kunnen volgen omdat er te veel wendingen in zitten en plotten. Bij 'Onder Weg Naar Morgen' zijn er veel karakters die men uit elkaar moet houden. Bij Junk TV is er niets van dit al. Het is ook voor de eenvoudigen van geest te volgen, omdat er niets te volgen is. Dit is de moderne variant van de vissenkom. Soms loopt iemand naar links, soms gaat iemand een kopje koffie maken. Soms gaat de telefoon. Opletten hoeft niet, er gebeurt helemaal niets.

Tijdstip van uitzending

Dit programma kan de hele dag doorlopen, er zijn altijd mensen die niets te doen hebben en die geen verstand hebben om zelfs de meest eenvoudige soap te kunnen volgen. Dit is een programma voor Tokkies en mensen met een IQ lager dan 70. Kortom een grote doelgroep.

Voor gebruik te maken van dit Tv-Concept dient U contact op te nemen met de redactie van TV-Zero.

Vanhetgoor

Add a comment