Blue Flower

TV-Zero is een project van de Vanhetgoor Stichting. Het doel van TV-Zero is tweeledig, als etalage voor de geproduceerde films en als handelsplatform voor nieuwe tv-ideeën. Beginnende tv-producenten kunnen hier op TV-Zero ruimte vragen om hun idee van de grond te krijgen. Iedereen met een uniek idee of een nieuw concept voor een tv-programma kan hier dat idee vastleggen of eventueel zoeken naar investeerders of participanten. 

Add a comment

Op dit moment zijn er geen projeten die externe financiering nodig hebben. Als er wel behoefte is aan mede-investeerderes dan vindt U dit onder het kopje "investeren"

Add a comment

Op dit moment zijn er geen vacatures bij TV-Zero. Als er wel mensen worden gezicht dan staat dat onder het kopje "Werving & Selectie" en kan op de site een formulier worden ingevuld, maar omdat er geen mensen nodig zijn heeft het ook geen zin om te reflecteren. 

Add a comment