Blue Flower

In de boekenkast staat een boek dat jaren geleden van iemand is geleend. Maar er is vergeten het boek terug te geven. Met 'Schoon Schip" is er de mogelijkheid om weer in het reine te komen met de uitlener. Dit tv-programma kan met recht worden genoemd als de opvolger van: "Het Spijt Me!"

Er was een roddel verspreid over iemand en niemand weet wie dat gedaan heeft. De roddel had kwalijke gevolgen voor iemand. Na verloop van jaren gaat het toch knagen, middels "Schoon Schip" kan er een opening komen. Dit tv-programma is de èchte opvolger van "Het Familie Diner!"

Soms kan iets jarenlang onuitgesproken blijven, het onderwerp is te precair of men heeft het er liever niet over. Met de camera er bij en voor de oog van heel het volk is het soms makkelijker om zaken te bespreken. Dan is het  mogelijk dat er met het verleden gebroken moet worden. 

Dit tv-format wijkt af van bestaande programma's over familie ruzies en "Het Spijt Me" omdat het hier niet alleen tot doel heeft om mensen bij elkaar te brengen en ruzies uit te praten, maar om gedane zaken af te sluiten. Over en uit en het Heilige Kruis ná!

Emotie-TV, Real Life, etc. 

Add a comment

Dit tv-programma heeft grote mogelijkheden. Jonge beginnende ondernemers mogen hun plan komen uitleggen. In eerste instantie wordt het plan gepresenteerd voor een een panel dat ervaring heeft in de zakenwereld. Vervolgens wordt er een tender uitgeschreven, de tv-kijkers mogen geld investeren en de ondernemer mag beginnen. Mensen die  willen meewerken kunnen zich aanmelden. De aanloopkosten worden hierdoor beperkt. Doordat het een bekend tv-programma gaat worden kan er goedkoop worden gewerkt. Gevestigde ondernemingen willen zich van hun goede kant laten zien. Zij willen bijdragen omdat dit goede publiciteit oplevert. Na een vooraf bepaalde periode wordt er gekeken of de doelstellingen zijn gehaald en of het project zinvol is geweest.

Een voorbeeld kan zijn kleinschalige productie, via de tv worden er investeerders gezocht, leveranciers voor gereedschap doen hun offerte, er wordt gezicht naar een ruimte, err wordt onderhandeld over de huur. Medewerkers worden geslecteerd, en alles komt op tv. Doordat de kijker altijd aanwezig is ontstaat er ook een wisselwerking met adviezen. Anders dan bij eerdere reality programma's is de kijker niet alleen investeerder maar ook adviseur. Soms zijn die adviezen ongewenst, soms goedbedoeld maar onjuist. De ondernemer moet zijn eigen weg kiezen, en dat wordt getoond op tv. 

Reality Show, Real Life, Business, etc.

Add a comment