Blue Flower

Een nieuw soort kwis. Er zijn mensen die een bepaalde achtergrond hebben en er zijn buitenastaanders die niet behoren tot de groep, maar die buitenstaanders weten wel veel van die bepaalde groep af. Het spel kan man tegen man worden gespeeld of teams tegen teams. Laten we als voorbeeld bijenhouders nemen, imkers tegen liefhebbers van honing. De vragen worden gesteld en de persoon die het eerste op de knop drukt mag antwoorden, geeft deze niet het juiste antwoord dan mag iemand van het andere team of de tegenstander een antwoord proberen. Elk goed antwoord levert punten op, een voor een makkelijke graag, twee voor iets moeilijker. Elk fout antwoord kost een punt. De vragen hebben betrekking op het vakgebied van de eerste groep. Deze vragen zijn door experts bedacht, er zijn geen multiple choice vragen en ook geen vragen met ja en nee als antwoord. Elke vraag heeft een intelligent antwoord nodig dat goed geformuleerd moet worden. 

Add a comment

imagesDit programma is eenvoudig te maken, alles wat nodig is bestaat uit een locatie en een camera. De mensen die voor de camera worden gehaald zijn familie en vrienden van elkaar. Het ligt in de bedoeling dat mensen een grafrede uitspreken over iemand die nog niet overleden is. De bedoeling is dat de persoon over wie het gaat deze rede te horen krijgt en er op kan reageren.

Dit programma is geen rippoff van 'Bakkie Troost' van de EO omdat het hier niet gaat over de gevoelens van de nabestaanden maar over de interactie tussen nog levende mensen. Het heeft een hoog human interest gehaldte en elke aflevering staat op zichzelf. Er kunnen afleveringen herhaald worden en er is geen volgorde. De afleveringen kunnen kort zijn, bijvoorbeeld een half uur, er kunnen sfeerbeelden worden getoond en favoriete muziek. Ook is er ruimte voor een biografisch gedeelte, de levensloop, de carrière en de relaties kunnen worden belicht.19 3 graf

Een bijkomend verschijnsel behoort ook te zijn dat de persoon die in de spotlight staat over zichzelf gaat nadenken. Dat hij de complimenten aanvaart en ook de kritiek accepteerd. Het moet louterend werken, er moet een beter mens uit tevoren komen.

NLbanner

Dit tv-concept is nog voor heel Europa te koop en voor informatie kan men zich wenden tot TV-Zero.

Add a comment

Een zeer betrouwbare politicusHoe betrouwbaar is de politicus? Het gegeven is simpel. De meeste politici liegen, maar de vraag is in hoeverre deze politici het zelf geloven. Daar is nu met de komst van dit TV-programma een oplossing voor. In de Verenigde Staten van Amerika bestaat een techniek die gebruikt wordt om vermeende misdadigers te verhoren.Een Italiaanse netrouwbare politicus Men wordt aan de zogenaamde poligraaf aangesloten. Met dat apparaat wordt de geliijding van de huid gemeten, en de broeddruk en de hartslag. Als de vragen worden gesteld wordt er een papier uitgedraaid met die gegevens, en de wetenschap heeft bewezen dat bij het vertellen van een leugen de hartslag iets omhoog gaat en het zweet in de handen gaat staan.

Door nu politici vragen voor te leggen terwijl zij zijn aangesloten op de poligraaf kan eenvoudig door een deskundige worden uiitgemaakt of de politicus willens en wetens liegt als hij de vragen beantwoordt.

Een bijzonder betrouwbare politicaHet probleem is alleen dat het niet werkt als men er ècht overtuigd is van wat men verkondigt, en het werkt ook niet als men een notoire leugenaar is. Hoe dan ook, niet alle liegende politici zullen worden ontmaskerd, maar het is toch een leug gegeven om beroepsoplichters te zien zweten op televisie!

 

 

Dit tv-format is te koop, informatie kan worden ingewonnen bij TV-Zero. 

 

NLbanner

 

polygraphia polygraph quebecDit tv-format is uitermate geschikt voor de vrijdagavond, net nadat de minister president zijn praatje heeft gehad met de landelijke pers. Het is geschik om het kort en bondig te houden, het is misschien samen te pakken in een kwartier. Een voordeel is dat de benodigde specialisten voor het uitlezen van de gegevens van de poligraaf niet of nauwelijks te vinden zijn in Nederland, er moet dus een beroep worden gedaan op Amerikaanse specialisten. Dit sluit vooringenomen standpunten uit, omdat het de deskundige worst zal wezen wat er wordt verkondigd en hoe. De Amerikaanse spycholoog ziet alleen de leugens en heeft geen weet van de strekking en de gevolgen van het bekand worden hiervan. 

Add a comment